Elektřina bezpečně

Řadu úkonů spojených s elektřinou si v domácnosti dokážeme obstarat sami. Je však potřeba pracovat obezřetně.

Nejlepší obrana před požárem je pravidelná revize

Nejlepší lék je prevence, a to platí jak pro nemoci, tak pro péči o domácí elektrickou síť. Pokud ji už dlouhou dobu nezkontroloval elektrikář nebo pokud připomíná hustou změť kabelů zanesených prachem, je na čase provést revizi. Zanedbaná elektroinstalace je totiž jednou z nejčastějších příčin požárů v domácnostech.

Elektroinstalace je páteří rozvodu energií v domácnosti, a proto bychom o ni měli náležitě pečovat. Podle zákona je sice v domácnostech povinná pouze výchozí revize před uvedením elektroinstalace do provozu, ale spoléhat poté desítky let, že bude všechno v pořádku, může být nebezpečné.

Jak pečovat o elektroinstalaci

Základem je nezasahovat do elektroinstalace, pokud si opravdu nejsem jistý, co dělám. Nejlepší je se v těchto případech obrátit na odborníky, protože ti znají rizika a vědí, na co si dát pozor. Nestačí totiž jenom „správně zapojit kabely”, je potřeba zvolit správný typ kabelů, vhodný materiál atp.

Druhým základním kamenem bezpečné elektroinstalace je prevence. Jak už padlo v úvodu, ze zákona máte povinnost provést revizi v domácnosti pouze při kolaudaci, pokud jde ale o společné prostory (například v bytových jednotkách), zde ji zákon vyžaduje jednou za pět let. Určitě ale nedoporučujeme provést revizi jen jednou, a pak na ni zapomenout. Zhruba jednou za pět let bychom si proto měli elektrikáře pozvat i domů. U běžného rodinného domu to vyjde na zhruba několik tisíc  korun a elektrikář navíc bude ručit za to, že je elektroinstalace v pořádku.

Pokud se stěhujete do staršího domu nebo starší domácnosti, nechte revizi raději provést okamžitě. Je totiž možné, že elektroinstalace bude zastaralá a například v ní nemusí být využity materiály, které odpovídají dnešním normám.

Péče se vyplatí

Neudržovaná elektroinstalace může být skutečně nebezpečná. Podle dat českých hasičů technické závady obecně stály v roce 2020 za 20 % všech požárů a způsobily celkovou škodu za více než miliardu korun1. Hasiči přitom ke svým statistikám dodávají, že nejtragičtější jsou právě požáry v domácnostech. Právě za nimi přitom často stojí neudržovaná elektroinstalace.

Jistota je jistota

Pro všechny případy je vhodné vybavit domácnost kvalitním požárním hlásičem. Ten je totiž citlivější než lidské smysly a včasné odhalení ohně může pomoci předejít ještě větším škodám.

Jistotou při výběru správného požárního hlásiče jsou ty s označením „Q”, které má ve své nabídce firma Hager. Nejen že odpovídají potřebným normám, ale je u nich garantovaná životnost deset let. Co je ale podstatné, prochází náročným 21denním testem, při kterém jsou vystavovány intenzivní vlhkosti, výkyvům tepla a silným dávkám oxidu uhličitého. Dále jsou zabezpečeny proti mechanickému poškození a vybaveny hustou mřížkou, která do hlásiče pustí jen kouř, a tak předchází planým poplachům.

Zajistěte si bezpečnou domácnost s produkty společnosti Hager, která kromě požárních hlásičů nabízí například i senzory teploty, pohybu nebo přítomnosti. Bezpečnostní prvky najdete ve speciálním letáku.

 

1Hasičský záchranný sbor ČR