Téma
měsíce

Elektroinstalace obecně

Do elektroinstalace může zasahovat jen odborník s příslušným oprávněním, nicméně je dobré znát alespoň orientačně základy toho, jak elektroinstalace funguje.