Téma
měsíce

Elektřina bezpečně

Řadu úkonů spojených s elektřinou si v domácnosti dokážeme obstarat sami. Je však potřeba pracovat obezřetně.