Elektřina bezpečně

Řadu úkonů spojených s elektřinou si v domácnosti dokážeme obstarat sami. Je však potřeba pracovat obezřetně.

Propojování prodlužovaček a jiné „elektrické hříchy”

To, že nemáme strkat prsty do zásuvek, říkali rodiče asi všem. Už nás ale často nevarovali před jiným riskantním zacházení s elektřinou, které je přitom v mnoha domácnostech denním chlebem. Mnohdy se jedná o rádoby nevinné prohřešky, ale při souhře nešťastných náhod mohou i ty vést k požáru.

Propojování prodlužovaček

Zapojení prodlužovačky do jiné prodlužovačky se v některých situacích může jevit jako elegantní řešení, ve skutečnosti může být ale velmi nebezpečné. Pokud jich totiž takto propojíte víc, může docházet k jejich přetížení, zvláště pokud do nich zapojíte zařízení s vysokou spotřebou jako třeba pračku nebo přímotop. Kabely se poté zahřívají a může dojít k jejich poškození a zkratu. Přestože některé závady, například zkrat, vedou k vybavení ochranného prvku – jističe, je riziko vzplanutí hořlavých materiálů, nebo jiného poškození a úrazu příliš vysoké.

Špatné zacházení s kabely

Staré, poškozené a roztřepené kabely od spotřebičů či prodlužek jsou dalším rizikem. Kabely se mohou poškodit i v případě, že je skřípnete ve dveřích nebo je vmáčknete za nábytek či je vedete kolem jejich ostré hrany. Pokud jsou poškozené, mohou způsobit zranění nebo i požár, jelikož vytváří teplo. To platí zvláště pro případ, kdy máte kabel položený pod kobercem.

Používání žárovek s vyšším než doporučeným příkonem

Čím vyšší příkon žárovky, tím více světla. To je sice pravda, ale je vždycky nutné respektovat maximální doporučený příkon u daného spotřebiče. Pokud například zapojíte do lampičky silnější žárovku, může se stát, že se i po relativně krátkém používání roztaví nebo vznítí některé její plastové části.

Ignorování jiskření zásuvky

Pokud zásuvka zajiskří při zapojování spotřebiče, může to být známka uvolněného kontaktu (pokud máte hliníkové rozvody elektřiny). V takovém případě se spoje „vypalují”, což může opět vést až k požáru. Máte-li základní základní znalosti v oblasti elektřiny, můžete vypnout jističe, sundat kryt zásuvky a dotáhnout šroubky spojů. Druhou možností je požádat o pomoc elektrikáře, který může rovnou zkontrolovat vaši elektroinstalaci.

Neprovádění revizí elektroinstalace

V domácnostech není ze zákona povinnost provádět pravidelné revize, stačí pouze jedna vstupní v rámci kolaudace. I když to ale zákon nevyžaduje, aspoň jednou za zhruba pět let by měl elektrickou instalaci zkontrolovat odborník – elektrikář. Ten může včas odhalit závady, které by mohly vést k nebezpečným situacím, a zároveň ručí za revidovanou elektroinstalaci. Revize jsou obzvlášť potřeba, máte-li doma rizikovější hliníkové rozvody.

Absence požárního hlásiče a hasicího přístroje/spreje

I když se budete snažit sebevíc předejít požáru, určité riziko zde bude vždy. Pro tyto případy je užitečné mít doma požární hlásič, který vás na oheň včas upozorní a pomůže tak předejít větším škodám. Vyplatí se zvolit si spolehlivý model, orientovat se můžete například podle značky „Q”, kterou na sobě mají hlásiče společnosti Hager. Tuto značku na sobě mají hlásiče, které prošly extra zátěžovými testy a zároveň mají garantovanou životnost deset let.

Když už se oheň v domácnosti vyskytne, hodí se mít po ruce hasicí přístroj nebo sprej. Je však třeba mít na paměti, že existují různé typy a třídy hasicích přístrojů pro různé druhy požárů, přičemž každý z nich má jiné využití. Liší se nejen podle aktivní látky obsažené v přístroji, kterou může být například voda, prášek, pěna, plyn, chemikálie a další, ale i podle typu požáru na kategorie A-F (od materiálů jako jsou dřevo a textil přes hořlavé plyny a kapaliny, až po oleje a tuky na vaření). Se správným hasicím přístrojem můžete plamen zcela uhasit, nebo ho aspoň zmírnit a získat tak více času do příjezdu hasičů.