Ochrany v objektech

Zjistěte, na jakých principech fungují základní ochrany v objektech. Téma měsíce přináší informace o detektorech kouře, pojistkách nebo hromosvodech.

Jak fungují detektory kouře?

V zásadě existují dva způsoby, jak detektory kouře poznají vznikající požár. Ať už se jedná o malé bytové hlásiče nebo propojené poplašné systémy v prostorách firem, detektory kouře hrozbu poznají buď pomocí optických, nebo ionizačních snímačů.

Radiace zachraňuje životy
Ionizační detektory využívají radioaktivní prvek (většinou americium-241), který ionizuje vzduch v jedné ze dvou speciálních komor, zatímco druhou vyplňuje přirozený vzduch bytu nebo domu. Hlásič pak snadno rozpozná rozdíl mezi ionizovaným vzduchem a vzduchem kontaminovaným kouřem z požáru. Tento druh detektorů je proto citlivější k požárům, které se už rozhořely.

Ionizační detektory jsou většinou levnější než jejich optické protějšky. Zároveň jsou náchylnější k falešným poplachům, které spouští i nerizikové události. I proto je tento druh detektorů například ve Francii nebo některých amerických státech zakázán. Ukázalo se totiž, že nejsou tak spolehlivé, jako jiné technologie.

Optika jako lepší alternativa
Optické detektory, které jsou přesněji označovány jako fotoelektrická zařízení, jsou naopak spolehlivější při prvotním vzniku požáru a lépe fungují, když se oheň rozhořívá delší dobu. Tento typ detektorů obsahuje zdroj infračerveného nebo ultrafialového světla, speciální čočku a fotoelektrický přijímač. Všechny komponenty jsou umístěné v jedné komoře hlásiče, kterou proudí okolní vzduch. Alarm spustí v momentě, kdy se mezi zdroj světla a přijímač dostane vzduch obsahující kouř.

Kouř a teplo – zásadní indikátory požáru
Ačkoliv jsou optické detektory spolehlivější než ionizační, podle expertů z mezinárodní neziskové organizace National Fire Protection Association vězí ideální řešení v kombinaci detektorů kouře a detektorů tepla. Právě proto najdete v nabídce firmy Hager hlásiče obou indikátorů vznikajícího požáru. Zařízení z nabídky firmy Hager splňují nejen základní podmínky pro bezpečnostní zařízení, ale zároveň získaly i speciální označení „Q“. To se uděluje kvalitním výrobkům různých značek, které splňují obzvlášť přísná kritéria.

Kouřové hlásiče Hager garantují až desetiletou životnost pevně uzavřené lithiové baterie. Navíc jsou vybaveny i hustou kovovou mřížkou, která brání proniknutí pevných částic do komor. To znamená záruku naprosto spolehlivého provozu bez falešných poplachů až na deset let.