Ochrany v objektech

Zjistěte, na jakých principech fungují základní ochrany v objektech. Téma měsíce přináší informace o detektorech kouře, pojistkách nebo hromosvodech.

Jak fungují hromosvody?

Hromosvody a svodiče přepětí chrání váš majetek i zdraví před nevyčíslitelnou škodou. Jednoduchý česko-americký vynález pochází už z poloviny osmnáctého století a dokazuje, že v jednoduchosti vězí síla. Zajímá vás, jak přesně hromosvody fungují, z čeho se skládají a kde už je potřeba přejít na účinnější řešení? Pak se začtěte do následujícího textu.

S historií hromosvodu je celosvětově nejvíce spjatý americký vynálezce a politik Benjamin Franklin, ale historické prvenství si přesto pevně drží Češi. Zatímco Franklin svůj první uzemněný hromosvod postavil ve Filadelfii až v roce 1760, Prokop Diviš opatřil farní zahradu Přímětic u Znojma prvním zařízením takového typu už o šest let dříve. Jeho „meteorologický stroj“ nebo „povětrnostní mašina“, jak se jeho vynález tehdy označoval, byl soustavou čtyř stovek kovových hrotů spojených s uzemněním. Dnes jsou hromosvody mnohem sofistikovanější, ale zároveň i podstatně jednodušší. 

Spolehlivá ochrana s jednoduchým principem 

Každé malé dítě dobře ví, že blesky zasahují především vyvýšená místa a objekty, a proto se častým cílem elektrických výbojů stávají vysoké stromy nebo stavby. Bleskový výboj vzniká, když během bouřky rozdíl elektrických potenciálů překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy mezi mrakem a zemí. Následně pak zasahuje tam, kde je tato vrstva nejtenčí. Jinými slovy řečeno, blesk si hledá nejkratší a nejsnazší cestu. To představuje největší nebezpečí pro objekty i jedince, kteří převyšují reliéf okolní krajiny.

Tohoto nebezpečného principu však zároveň využívají i hromosvody, které díky své vyvýšené pozici a vodivému materiálu působí na bouřkové výboje jako jakýsi „magnet“. Blesk tak zasáhne hromosvod, který je umístěný nad chráněným objektem, a díky vodivému spojení se zemí svede elektrický výboj bezpečně do země. 

Ochranu před bleskem a přepětím, dělíme na vnější a vnitřní. Nicméně pro řádné fungování a bezpečnost objektu je nutné, aby se obě tyto ochrany vzájemně doplňovaly a tvořily jeden funkční celek.

Jímač, svod a uzemnění

Hromosvody se v podstatě skládají ze tří základních částí – jímacího zařízení (tzv. jímače), svodů a uzemnění. Jímače mají nejčastěji podobu jímací tyče, vedení nebo mříže, které mají za úkol zachytit blesk nad vrcholem chráněného objektu. Ty se nazývají strojené. Může ale jít i o jímače náhodné, mezi které mohou patřit stavební konstrukce, jako jsou zábradlí, oplechování a podobně, splňují-li svým provedením požadavky platných norem. Svod je elektrickým vodičem, který slouží k propojení jímací soustavy s uzemněním a většinou bývá zhotoven ze soustavy ocelových (FeZn) drátů, dnes častěji z vodičů AlMgSi vedených svisle po vnějších stěnách objektu od střechy k zemi. Poslední součástí hromosvodu, ale neméně důležitou, je uzemňovací soustava, která může mít podobu zemnících tyčí, drátů či pásků a které končí v zemi nebo v základovém betonu. Zde je nutno dodržet především správnou hloubku uložení zemniče, nebo ochranu spojů a přechodů vodičů mezi materiály před hrozící korozí. Ať už dodatečnými opatřeními dle norem, nebo výběrem vhodného materiálu, jako je třeba nerez v kvalitě V4A.

Svodiče přepětí

Co když ale bleskový výboj zasáhne například vzdálené napájecí vedení a výboj se tak po vodičích či kabelech přesune k domu? V tom případě nepomůže hromosvod, ale svodič přepětí. Ten spolehlivě chrání elektroinstalaci i elektronická zařízení v domácnosti, které by mohl náhlý výboj elektřiny poškodit, nebo mohl způsobit jejich zahoření a následný požár.

Svodiče bleskových proudů a přepětí od firmy Hager dokáží okamžitě reagovat na přepětí vyvolané nejen úderem blesku, ale i spínáním a provozem sítě v hodnotě, která je pro elektroinstalaci bezpečná. Nikdy ovšem nepostačuje pouze jediný přístroj, ale je nutné postupně snižovat hladinu přepětí, za pomoci jednotlivých stupňů této ochrany. Ty musí splňovat přísné požadavky na vzájemnou koordinaci, a hlavně musí být vhodně vybrány a instalovány. Pokud elektrikář při montáži nedodrží pokyny výrobce a norem, může být jejich nasazení v rozvaděči zbytečné, v extrémních případech pak i rizikové. Správnému výběru svodičů přepětí musí tedy předcházet analýza rizik dle norem a profesionální návrh s projektem, který zohlední všechny aspekty ochrany včetně řízení rizik, třídy hromosvodu, vzájemné koordinace a dalších parametrů. 

Vyzkoušejte si speciální konfigurátor systémů přepěťové ochrany, který vám umožní vybrat to nejlepší řešení pro vaše bezpečí.