Revize

Elektroinstalace, stejně jako vše, podléhá času. Pravidelně by proto měla procházet odbornou revizí, která zajistí, že elektřina u vás doma bude spolehlivá a bezpečná.

Jak často provádět revizi

Problémy je dobré řešit ještě dříve, než se vyskytnou. U elektřiny to platí dvojnásob, proto by každá elektroinstalace měla procházet pravidelnou revizí. Například ve sdílených prostorách jsou revize povinné minimálně jednou za každých pět let. Potřeba revizí platí i pro byty a rodinné domy, kde už však nejsou podmíněné zákonem, a jsou tak na zodpovědnosti každého zvlášť. Zatímco novější elektroinstalace je vhodné kontrolovat jednou za pět let, ty starší a v horším stavu by měly procházet revizí v podstatně kratších intervalech, a to zhruba po dvou či třech letech. 

Pokud doma elektřina funguje správně, snadno si na to zvykneme a pokládáme to za samozřejmost. Samozřejmost to však úplně není, o elektroinstalaci je potřeba pravidelně pečovat a kontrolovat ji.

Prevence je nejlepší ochrana

Zanedbávaná elektroinstalace se sice může tvářit jako funkční, ale to neznamená, že je v pořádku. Může v ní totiž být problém, který se projeví až postupem času. Výsledkem může být nefunkční rozvod elektřiny, poničení elektrických spotřebičů a v horších případech i zranění či požár. Pravidelná revize je tedy nezbytná, protože se případná závada může projevit i tak, že přímo ohrozí váš život, nebo majetek.

Jak často provádět revizi?

Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá, protože dost záleží na řadě proměnných. Pokud děláte novou elektroinstalaci nebo nějakým způsobem zasahujete do té stávající, bez revize se neobejdete. Ta je totiž nezbytnou součástí kolaudace.

Dalším faktorem je stav elektroinstalace. Pokud víte, že se na ní podepsal zub času, revize by měla proběhnout zhruba jednou za dva, tři roky. To platí zejména pro staré hliníkové rozvody, které jsou mnohem méně spolehlivé než jejich moderní měděné alternativy. V dnešní době se sice již nepoužívají, ale ve starších objektech je stále naleznete.

U elektroinstalací v bytových a rodinných domech, které jsou v dobrém stavu, postačí revize jednou za pět let. Nicméně termín následné pravidelné revize, vždy najdete v poslední revizní zprávě, kdy revizní technik určí nejzazší termín další revizní prohlídky, dle tabulek z norem a vzhledem k aktuálnímu stavu  a využití elektroinstalace.

Co říká zákon?

Revize elektroinstalací upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Z nich vyplývá, že revize pro byty a rodinné domy nejsou povinné, tudíž se na ně žádná zákonná lhůta nevztahuje. Nicméně to vše může změnit například nájemní smlouva, nebo vyhláška místního SVJ, proto je dobré se o těchto skutečnostech dobře informovat.

To ale neznamená, že by revize nebyly důležité či potřebné. Odpovědnost za ně však neleží v zákonech, ale je na každém z nás.

Zákonná povinnost revizí se však dotýká společných prostor. Pokud tedy například bydlíte v domě s více byty, majitel tohoto objektu zodpovídá za pravidelnou kontrolu odborníkem. Pokud by v případě zanedbané elektroinstalace došlo k nějaké škodě, pojišťovna má právo zkrátit pojistné plnění o významnou část, ve vyjímečných případech i zcela odmítnout její proplacení.