Revize

Elektroinstalace, stejně jako vše, podléhá času. Pravidelně by proto měla procházet odbornou revizí, která zajistí, že elektřina u vás doma bude spolehlivá a bezpečná.

Revize společných prostor

Ačkoli revize společných prostor občas nevypadá jako potřebná, když přece vše funguje, opak je pravdou. Její zanedbání může vést ke vzniku závažných poruch a může být i nebezpečné, protože například zvyšuje riziko požáru. Podle zákona je revize nutná alespoň v rozsahu termínů, stanovených normami a zodpovědnost za jejich dodržování leží plně na majiteli objektu.

Zatímco u bytu nebo rodinného domu se revize elektroinstalace pouze důrazně doporučují, u společných prostor (například v činžovních domech) je tomu zcela jinak. Zde musí revizní technik zkontrolovat elektroinstalaci minimálně jednou za každých pět let, pokud zde nejsou vlivy, které tyto termíny mohou i výrazně zkrátit. .

Proč jsou revize důležité?

Občas se revize jeví jako zbytečná a lidé ji mají tendenci odkládat, obzvlášť když vše funguje, jak má. Jenže to není samozřejmost. S odkládáním revizí se zvyšuje šance, že se v elektroinstalaci objeví porucha. Revize elektroinstalace navíc zvyšují i celkovou bezpečnost.

To platí zejména pro starší domy, které mívají hliníkové rozvody. Izolace hliníkových vodičů se časem deformuje, a může dojít až k jejímu úplnému rozpadnutí. Rizikové jsou u hliníkových obvodů i spoje ve vypínačích a zásuvkách. Hliníkové vodiče mají vysokou roztažnost, což postupem času vede k povolování spojů. Jakmile jsou spoje uvolněné, zahřívají se a mohou způsobit i požár. Nicméně takový vyhřátý spoj může znamenat nejen přímé ohrožení, ale také nepřímé. Například takový nefunkční světelný okruh na schodišti, může vést i k pádu a vážným zraněním, především u starších nájemníků.

Revizi vyžadují i pojišťovny. Pokud by došlo kvůli zanedbané elektroinstalaci k nějaké škodě, pojišťovna má právo výrazně snížit pojistné plnění, v některých případech  je odmítne proplatit zcela.

Kdo může dělat revizi

Revizi mohou vykonávat pouze revizní technici, tj. elektrikáři s příslušným osvědčením. Tito technici zároveň potřebují povolení od příslušného distributora, pokud se pohybují v neměřených částech rozvodů bytových domů. Vhodného pracovníka můžete najít třeba na naší mapě elektrikářů, na které dohledáte i firmy, které se na revize specializují.

Co všechno revize obnáší

Revizní technik by měl zejména zkontrolovat shodu skutečného stavu instalace, s projektovou dokumentací. rozvody. Pečlivou kontrolou by pak měly projít například spoje, které technik případně dotáhne. Do správné revize se počítá i kontrola rozvaděče. V něm by měl technik zkontrolovat pojistky a jističe, které v případě potřeby zaplombuje. Rozvaděč by měl být zbaven nečistot, které mohou dále zvyšovat riziko požáru. Dále se provádí řada měření, která slouží ke kontrole stavu elektrické instalace a především jejich ochran, hlediska bezpečného odpojení v případě poruchy.  Výsledek kontrol a měření pak technik zapíše do revizní zprávy, včetně celkového hodnocení stavu elektrické instalace, z pohledu bezpečnosti. Neměl by zapomenout ani na stanovení nového termínu následné pravidelné  revizní prohlídky.

Nezapomeňte, že do revize nespadá jen samotná elektroinstalace, ale i elektrospotřebiče ve společných prostorách.